Daily Resque

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Räddningsfilt för räddningstjänst/ambulans för att undvika nedkylning av patient.