Detectivo

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

En medicintekninsk enhet som patienten självständigt använder på en vårdcentral eller akutmottagning. Automatisk mätning av utvalda vitalparametrar för initial riskbedömmning, prioritering och diagnostik, framförallt infektion. Nyttan är en mer effektiv kundhanteringsprocess som leder till kostnadsbesparingar och nöjdare kunder. Vården ger rätt patienter rätt resurser och patienten får ett snabbare ”mottagande” och återkoppling om sin hälsa.