i5 Ingenjörer

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

i5 Ingenjörer vill samordna byggbranschen genom ett plugin och intelligenta 3D-objekt. Med hjälp av det underlättas byggprojekteringar mellan byggföretag och byggkonsulter samt innebär en bättre kommunikation med byggherren. Verktyget kommer att interagera mellan ritprogram och en webbaserad portal. Webbportalen blir nyckelprodukten.