/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

OO Software

Ett service- och orderhanteringssystem. Servicesystemet hjälper till att hålla ordning på serviceobjekt och fakturering. Genom ett webbaserat system är servicesystemet lätt att komma åt. Är plattformsoberoende och kan användas i mobil, laptop eller ipad.