Nu är vi i full gång med att planera inför Sveriges Innovationsriksdag som hålls i Borås 2018. Du har väl reserverat datumen, 10-11 april, i din kalender?

Sveriges Innovationsriksdag är den största nationella årskonferensen som samlar kärnan av Sveriges innovationskraft. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovativa miljöer, myndigheter, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare från små och stora bolag, media och andra opinionsbildare.

Lyssna till Henrik Jansson, VD Inkubatorn i Borås, om varför du ska vara på Sveriges Innovationsriksdag 2018. Klicka på bilden eller här för att se filmen!