29 oktober, 2018

Frukostmöte – RISE flyttar in

RISE - RISE Research Institutes of Sweden - är en sammanslagning av SP, Swerea, Innventia och Swedish ICT och är ett oberoende, statligt helägt forskningsinstitut med uppdraget att stärka näringslivets…...