GuardianAngel

GuardianAngel

GuardianAngel Swedens affärsidé är att skapa spännande och fantasifulla sagokoncept för flickor i åldrarna 0-12 år, sprungna ur nordisk mystik. Samtliga koncept innehåller anpassade produkter och mönster, där berättelserna om änglarna Mirma, Spralla och Svala och deras älskade drakar finns som en röd tråd. GuardianAngel erbjuder flickorna och deras föräldrar en möjlighet att kliva in i en värld av fantasi, glädje och spänning. Produkterna från GuardianAngel ska karakteriseras av bra kvalité, god design och nordisk mystik där figurer och mönster innehåller en tydlig ”krasch” mellan det söta och kaxiga eller lite farliga.

”Jag vill ge barnen och deras föräldrar en helhetsupplevelse, där sagan och mönstrens detaljrikedom skapar produkter som utvecklar barnens nyfikenhet och fantasi”