Månsing 2 1

Månsing

Månsing är ett designspråk. Namnet kommer från verbet ”månsa” = prata/snacka och var tidigare det hemliga språk som knallarna i västgötabygden under lång tid utvecklade för att kommunicera med varandra. Nu utvecklar tre kvinnor i Borås ett eget tidlöst designspråk där första fokus ligger på textil och detaljer till badrummet. Den lokala förankringen är viktig och Månsings ambition är att utveckla produkter i samarbete med andra företagare i bygden.

Bakom Månsing står Camilla Bergsten, Elin Peterson och Malin Exander.


Gå till hemsida »