Finansiärer

Logo Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Logo Västra Götalandsregionen

Logo Textilhögskolan

Logotyp Boråsregionen

Logotyp Almi

Logotyp Borås Stad