Finansiering

Finansieringen är bränslet
på din första etapp

Bild på Ink Invest - Finansiering - Borås      

När du startar tillväxtresan och påbörjar arbetet i vår processmodell får du möjlighet till finansiering redan från första steget. BoråsInk har kontakt med en lång rad investerare som successivt gör dig redo för take off.

På vårt initiativ har tio lokala entreprenörer i Sjuhärad bildat investeringsbolaget InkInvest. Entreprenörerna representerar en rad olika branscher där var och en äger 10% av investmentbolaget. BoråsInk har ingen ägarandel i bolaget vilket innebär att alla investeringar sker på marknadsmässiga villkor. Entreprenörerna bidrar även med professionell kunskap till dig som startup.

Vi erbjuder även statligt finansieringsstöd och samarbetar med Vinnova, Almi, Västra Götalandsregionen, Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och EU-baserade Interreg.