Ladda ner katalog

Modeinkubatorn i Borås har gjort en kartläggning över textilindustrin i Sjuhärad. Syftet med detta register är att snabbt kunna ge en överblick över den produktion och de leverantörer som finns att tillgå i regionen. Vi har tagit fram registret med hjälp av Sjuhärads näringslivschefer, vårt eget nätverk och tidigare dokumentation.

Med den här katalogen vill vi fortsätta vårt arbete med att stimulera textil- och modebranschen i Sverige och göra det lättare för personer och företag som vill producera i Sverige att hitta rätt.

Här kan du ladda ner vår katalog med ett register över alla våra producenter och leverantörer.