Kursen

Kursen syftar till att lyfta din kunskap om produktutvecklings- och produktionsprocessen, från skiss till färdig produkt och visa hur denna process kan stöttas genom en effektiv tidsplanering med strukturerade planer och ramverk. Med större kunskap, god tidsanvändning och bra beslut genom hela processen har du goda chanser att etablera bra leverantörsrelationer, säkra en excellent slutprodukt och hålla uppsatta deadlines. Kursen hålls av Jane McAndrew från Portfolio.

Dag: 27-28 april 2016, BORÅS
Tid: 09.00-16.30
Var: Textile Fashion Center i Borås
Lokal: Vestindien A
Pris: 500 kr ex moms/person inkl. workshop, lunch, fika.
Anmälan: Senast 8 april


Har du några frågor?
Kontakta ewelina@ink.boras.se