modeink.se – Det viktigaste du behöver veta om startups!

Startups och framtidsutsikterna

Vilka framtidsutsikter finns det för våra svenska startup-bolag? Och det man då kan fråga sig är – hur ser framtidsutsikterna ut om du startar ett företag idag?

Olika branscher växer olika snabbt

Hur framtiden ser ut för det nya företaget beror på flera faktorer. Den viktigaste är ditt mindset och din förmåga att verkligen driva ditt företag framåt. En annan viktig faktor är den bransch och den marknad som du valt att gå in på, samt vad du baserat ditt val på. Det finns oändligt mycket saker att driva företag runt, men efterfrågan styr. Vissa branscher är snabbrörliga och har en hög efterfrågan där nya produkter blir gamla på nolltid, medan andra branscher växer långsamt och är mer trögrörliga.

Ingenjörer och ”tech”

Det råder en blixtsnabb utvecklingstakt inom teknologiska områden, här tar suget efter ny teknik och nya innovationer aldrig slut – många av dessa innovationer förbättrar samhällen och individens tillvaro eller gör vårt liv mer spännande. Ingenjörer och ”tech-folk” är så efterfrågade att det inte finns tillräckligt med dessa yrkesgrupper för att hinna med i tillväxttakten.

Om du startar ett företag i en bransch under tillväxt har du alla möjligheter att ta del av expansionen om du har rätt kompetens och kan leverera rätt produkter till marknaden. Självklart vill man driva sin startup runt de produkter eller tjänster man är intresserad av att sälja, men för att inte skjuta sig själv i foten behöver du säkerställa att det finns en marknad innan du startar företaget. Din idé kan vara hur bra som helst men ändå inte ha en marknad.

Kriser ger stora idéer

Stora kriser som exempelvis pandemin gör att större idéer skapas och gamla rutiner och strukturer omvärderas helt och hållet. Ett ”nästa generationens tänk” uppstår och sättet som man arbetar och gör affärer på omvärderas. Kunskap som produkt värderas mycket högt idag och många säljer sin kunskap online och bygger stora företag runt detta. Inga lagerkostnader, inga stora kontor – man använder huvudet helt enkelt.

Stockholm EU:s ”unicorn-stad”

Sveriges startups blir till ”unicorns” och flyttar utomlands med stora succéer till följd. Sverige får en hedrande andraplats efter Silicon Valley när man räknar enhörningsbolag per capita. Techbranschen är mycket viktig för Sveriges ekonomi och branschen fortsätter att växa. De svenska startup-bolagen inom teknologi är värderade som nummer ett inom EU räknat utifrån länders storlek.

Den nya vågen av starups har presterat flera unicorns, idag finns det runt 5000 startups inom teknologi i Sverige. Exempel på enhörningsbolag, startups som nått en värdering på en miljard USD, är musikinnovatörerna Spotify och fintech-bolaget Klarna. Det finns också en annan gemensam nämnare och det är bristen på kvinnor inom svensk tech.

Startup-plattformar

Flera innovationscentra och startup-plattformar engagerar nastartade bolag och drar till sig projektpengar och även investeringar. Det är främst unga företag som driver utvecklingen. Ett exempel på en allt vanligare supportkonstellation för lovande startups är Danske Banks samarbete med WeWork Labs och statliga RISE (Research Institutes of Sweden). Gemensamt accelererar man tillväxten hos tolv utvalda startups i ett acceleratorprogram som har en cirkulärekonomisk bas. Målsättningen är att dessa bolag ska skapa hållbara affärer i framtiden.