modeink.se – Det viktigaste du behöver veta om startups!

Vad krävs för att starta ett företag?

Kan vem som helst starta företag?

Starta kan man alltid, men för att driva företaget krävs ett speciellt mindset. Du behöver ha ett inre starkt driv och ett tjockt lager med skinn på näsan, du behöver förstå strategisk planering och ha en förmåga att fatta beslut under pressade förhållanden. Du behöver vara utmärkt på att skapa relationer och möjligheter.

Mentalitet

Man ska inte låta lura sig. Vi är alla olika, och har du inte den drivna mentalitet som krävs ska du inte starta företag – du kan förstås starta det med en annan person som har ”drivet”. Ibland kan en person vara uppfinnare eller produktutvecklare medan den andra driver företaget. Den som kan bocka av grundbulten ”mentalitet” kan sätta sig ner för att planera företagsstarten med att skapa en strategisk planering och en affärsplan.

Finns det en marknad?

Det första på listan är ”behovet”. Finns det en marknad för produkten eller tjänsten som ska utföras? Du behöver vända på det och se det hela utifrån – hur ser behovet ut, vad är efterfrågat nu och framöver? Hur kan du bidra till detta? Och vad är det som gör att kunden ska välja dig? Det är ”knäckfrågan”. Den som inte kan svara på varför kunden ska välja dem har ingen marknad, eftersom det finns konkurrenter och andra möjligheter för målgruppen. Då behöver man veta vad som avgör målgruppens val av produkt eller tjänst. Utifrån detta kan man sedan skapa sin produkt.

Kom ihåg att det inte finns köpare bara för att produkten är unik, fler parametrar/ data behöver falla på plats.

Håll siffrorna uppdaterade

Lika viktigt som mentalitet och strategi är det att hålla siffrorna i trim. Lägg upp budgetar som baseras på dels dit du vill nå och dagens verklighet. Det viktiga är att arbeta med ”idag” parallellt med ”i morgon” eftersom kapitalbehovet behöver utgå ifrån det du vill uppnå. Var noga med din ekonomiska redovisning, det kostar inte mycket att anlita en redovisningsbyrå som redovisar medan du själv kan mata in posterna i ett program.

Enkel lista

Här följer en enkel checklista över några prioriterade punkter inför företagsregistreringen.

 • Stäm av mentalitetskriteriet
 • Finns det en marknad för produkten/ tjänsten
 • Analysera marknaden idag och framåt
 • Konkurrensobservation
 • Identifiera behov och målgrupper
 • Besluta om företagsform
 • Registreringar, försäkringar och andra avtal
 • Budgetera och finansiera
 • Registrera sociala media/ plattformar/ domän
 • Strategi och varumärkesprofilering
 • Affärsplan
 • Lokal eller arbetsplanering
 • Skattekonto