modeink.se – Det viktigaste du behöver veta om startups!

Innovationshubbar i Sverige

Det finns flera innovationshubbar och science parks i Sverige, och en flödande energi för att utveckla ny teknik på alla områden. Regeringen har genom åren satsat miljonbelopp på testbäddar och ny teknik för att bidra till de lösningar som är fokus både nationellt och på EU-nivå. Kapitalet slussas ut till exempelvis Tillväxtverket och Vinnova där akademier, företag och organisationer kan ansöka om belopp för allt ifrån forskning och utveckling till operativa projekt inom de nationella målsättningarna.

Utveckling av de regionala hubbarna

Varje region i landet har en digitaliseringskoordinator för att kunna planera en samordning och koordination med regionens digitala innovationshubbar och science parks. Regeringen har under 2021 uppdragit åt Tillväxtverket att stödja regionernas digitaliseringskoordinatorer och att samordna hubbarna.

Företag och akademi hand-i-hand

Innovationshubbarna är plattformar som samlar startups, företag och akademier som innovatörer under samma tak. Här söker större företag nya kreativa idéer och samverkan. Vi har alltmer börjat titta på hur dessa hubbar kan designas för att skapa en naturlig relation mellan stat och privata företag då man samverkar inom utveckling. I exempelvis USA har det sedan många år funnits en naturlig samverkan mellan privat marknad och akademier. I Sverige får vi ”bygga” oss till att dessa förutsättningar ska skapas.

Katalysatorer

Ett av de mest innovativa områdena är Storstockholm och hela Mälardalen. Detta ligger som ett brett innovationsbälte rakt över landet och hit kommer också de internationella innovatörerna. Utbytet är frekvent med hela världen. Stockholm gnistrar av innovationsanda och hubbarna byggs upp efter sina respektive inriktningar. Stockholmsregionen är de modigas region. Mitt under brinnande pandemi startas den nya innovations-och utbildningshubben för besöksnäringen i Stockholm.

Hubbarna fungerar som katalysatorer för nya möten, nya affärer och för att tillsammans med akademin ta fram nya innovativa produkter eller i enskild regi. Det är spännande och energirika miljöer med mestadels öppen mentalitet – en del av Stockholms ledande position på innovationskartan inom EU.