modeink.se – Det viktigaste du behöver veta om startups!

Ge din startup ett bra ledarskap

Vad är nyckelfaktorn när du startar företag?

Ett bra ledarskap! Detta är grunden till all planering och den riktning som företaget ska ta och som behöver utföras rätt från starten. Ett bra stöd i ditt ledarskap kan vara en professionell partner som exempelvis en ledarskapsutbildning som utförs på distans.

Fördjupa dig och träna praktiskt

Hur väljer man en distansutbildning ledarskap, vad ska man titta på?

Du behöver en situation där du kan lära och använda kunskapen parallellt eftersom du hela tiden behöver agera i din startup och driva den framåt. Du behöver vara medveten om din egen prestation men också omvärldens och konkurrenternas. En perfekt utbildning för ledarskap finns hos M-gruppen, Svenska Managementgruppen. De har en ”Blended Learning” där du kan arbeta sida vid sida med M-gruppen på ett sätt som nästan gör dem till din partner. Utbildningen varieras med teori, filmer, övningar och onlinemöten där du också kan utbyta erfarenheter med andra personer i samma roll som du själv.

M-gruppens distansutbildningar stärker startups

Om det passar dig att studera ledarskap på distans ska du vända dig till M-gruppen. Här kan du anpassa utbildningen och dela upp lärandet i mindre moduler så att du emellanåt kan implementera dem i din startup. Insikten är viktig, samt att förstärka det önskade beteendet. Du lär dig nya verktyg löpande och är beredd att studera på distans på egen hand. De teorier som du lär dig är beprövade sedan många år tillbaka och väl fungerande för den som vill skaffa sig ett professionellt ledarskap.

Stor effekt om du satsar på rätt utbildning

Om du satsar tid och kraft på din ledarskapsutveckling kommer det att ge effekt. Det ökar din effektivitet genom att du tränar både målfokus och reflektion. Reflektion är en betydelsefull del i din verksamhet. M-gruppens utbildningar har fördelen av att vara lite längre så att det inte blir för många timmar på en gång som du tar från din startup. Att arbeta i ett tempo som passar ditt nya företag där du implementerar lite varje vecka är en utmärkt lösning – som du kan få hos M-gruppen! Men du kan själv titta på de olika uppläggen och välja hur du vill fördela din tid, kanske också beroende på den bransch som din startup ska agera i.