modeink.se – Det viktigaste du behöver veta om startups!

Marknadsföring av en startup

I uppstarten av en verksamhet består dina dagar som huvudägare oftast av ändlösa möten som i huvudsak rör hur verksamheten ska struktureras och finansieras. Dessa områden är självfallet väl så viktiga men ofta medför denna fokusering att marknadsföringen av företagets produkter hamnar i skymundan, vilket är något som kan få allvarliga konsekvenser. Det har inte någon betydelse hur fantastisk en produkt är om det inte är någon som känner till att den existerar. Uppmärksammas inte produkten är det endast en tidsfråga innan du tvingas lägga ner verksamheten.

Informationsfilm som marknadsföring

En marknadsföringsform som vinner allt mer mark bland nystartade bolag är användandet av informationsfilmer. Det gäller framförallt bolag som erbjuder komplicerade produkter. En pedagogiskt utformad informationsfilm gör det möjligt att förklara och marknadsföra även mycket komplexa produkter på ett enkelt och överskådligt sätt.

En annan fördel med informationsfilmer är att internetanvändarna i allt större utsträckning tittar på videor i stället för att läsa texter när de ska informera sig. Den som vill nå ut till större grupper bör därför använda sig av videor och filmer i stället för textbaserat innehåll. Använder du dig av filmer i marknadsföringen av din startup kommer du att ha betydligt större möjligheter att lyckas med din marknadskommunikation.

Traditionell internetmarknadsföring

Även om du väljer informationsfilmer som bas för internetmarknadsföringen måste denna kompletteras av andra och mer traditionella marknadsföringsåtgärder. Som exempel på sådana åtgärder kan nämnas bannermarknadsföring, gästartiklar på olika bloggar och köpta reportage från etablerade medier på internet. Det är ofta kombinationen av olika aktiviteter som avgör om en produkt får den uppmärksamhet som den förtjänar och därmed om den blir en succé eller ett fiasko. Det är ovanligt att det är tillräckligt att använda sig av endast en typ marknadsföringsåtgärd om man vill lyckas med lanseringen av en ny produkt.

Kostnaden för marknadsföring

Även om det i dag är betydligt billigare att producera egna informationsfilmer och annat marknadsföringsmaterial är marknadsföring något som ofta för med sig stora kostnader. Emellertid får man inte glömma att aktiviteterna ska leda till ökade intäkter. En väl utformad kampanj ska betala såväl för sig själv som öka vinsten i verksamheten. Du ska därför inte vara rädd för att spendera pengar på marknadsföring. Vad som är väsentligt är att du väljer att lägga pengarna på marknadsföring som ger konkreta resultat i form av högre intäkter. Då är det väl investerade pengar och din verksamhet har goda möjligheter att bli en succé.